december, 2019

Deti v Afrike sedia v piesku

Z pobytu v Afrike som si priniesol vďačnosť

Gynekológ MUDr. Andrej Karkalík, PhD. si občas spomenie na Afriku. Na rozsiahlu zelenú krajinu s prašnými cestami. Na banánovníky a palmy s blahodarným tieňom. Na najmä na malých pacientov – zúbožené hladné a zranené deti. Vyše roka pracoval v Tanzánii a v Keni v programoch  profesora Krčméryho s …