COVID 19 – inštrukcie pre pacientky

Milé pacientky, vzhľadom na závažnú situáciu ohľadom COVID 19 sme pristúpili k nasledovným opatreniam:

  • prevencie sa nebudú realizovať do odvolania
  • tehotné pacientky sa budú podľa objednania ošetrovať, v prípade zmeny Vás budeme informovať
  • doprovod do ambulancie je zakázaný
  • v kontakte so sestrou a lekárom si zakryte ústa a nos
  • za akútny stav sa v tejto situácii považuje silné krvácanie a akútne bolesti brucha
  • sme Vám dostupní na telefónnych číslach ambulancií: Dúbravka: 0902 551 151, 0948 154 964, Petržalka: 0904 663 571, 0940 624 797

Feminatal+