Individuálne poradenstvo s detskou psychologičkou

Ponúkame Vám individuálne poradenstvo s detskou psychologičkou

Byť rodičomstarať sa o deti a vychovávať ich je náročné. Je to výzva pre každého. Či ste čerstvý rodič s novorodencom, alebo máte doma batoľa či teenagera.

Ponúkam vám podporu a poradenstvo v oblasti výchovy detí a tiež v období krátko pred a po narodení bábätka.

Rôzne oblasti, na ktoré sa v rámci individuálneho poradenstva zameriavame:

  • Ako zvládnuť vypäté situácie s väčším pokojom, ale aj to čo robiť, keď sa nám ich nepodarí zvládnuť podľa predstáv, aby sme si s deťmi budovali blízky vzťah.
  • Ako povedať nie, dávať hranice a ustáť ich.
  • Ako budovať u detí zručnosti, ktoré potrebujú na zvládanie emócií.
  • Čo robiť keď má vaše dieťa separačnú úzkosť. Ako pracovať s dieťaťom a zároveň so sebou, aby ste sa vedeli postarať aj o seba a svoje potreby.
  • Spôsoby ako podporiť rozvoj reziliencie u detí – teda schopnosti zvládať náročné životné situácie a výzvy.
  • Ako podporiť zdravé sebavedomie a sebaúctu detí.
  • Súrodenecké vzťahy.
  • Strach a úzkosť.
  • Ako pracovať s vlastnými pocitmi viny.
  • Ako dieťa čo najlepšie pripraviť na nástup do škôlky, školy.

Individuálne poradenstvo vediet detská psychologička a mama dvoch chlapcov Mgr. Janka Gerberová, PhD.

Psychológiu vyštudovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a neskôr absolvovala doktorandské štúdium na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy. Po skončení školy pracovala v poradni (Centrum pedagogicko-psychologickeho poradenstva a prevencie, Ba IV), kde sa venovala skupinovej prevencii na školách, ale tiež individuálnej práci s klientami – deťmi a ich rodičmi. Neskôr pracovala ako školský psychológ priamo na škole (Cambridge International School). Aktuálne sa zúčastňuje psychoterapeutického výcviku v KIP (katatýmna imaginatívna psychoterapia).

Trvanie: 60 minút
Cena: 55 EUR

Objednať teraz
Psychologicke

Centrum