Keď sa dieťa hnevá – workshop s detskou psychologičkou

Ponúkame Vám workshop s detskou psychologičkou

V prednáške a diskusii sa budeme venovať situáciám keď sa dieťa hnevá. Sú to často náročné situácie, ktoré niekedy zvládame ľahšie a niekedy ťažsie – a je to tak v poriadku. Povieme si, čo môžeme spraviť aby sme situácie s hnevom u detí zvládali ľahšie a rovnako, čo robiť keď sa nám situáciu nepodarí zvládnuť ako by sme chceli.

Budeme sa zameriavať hlavne na deti v predškolskom veku, ale informácie sú využiteľné aj pre staršie deti.

Prednášku bude viesť detská psychologička a mama dvoch chlapcov Mgr. Janka Gerberová, PhD.

Psychológiu vyštudovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a neskôr absolvovala doktorandské štúdium na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy. Po skončení školy pracovala v poradni (Centrum pedagogicko-psychologickeho poradenstva a prevencie, Ba IV), kde sa venovala skupinovej prevencii na školách, ale tiež individuálnej práci s klientami – deťmi a ich rodičmi. Neskôr pracovala ako školský psychológ priamo na škole (Cambridge International School). Aktuálne sa zúčastňuje psychoterapeutického výcviku v KIP (katatýmna imaginatívna psychoterapia).

Dátum: 13.12.2022 o 09:30 hod (trvanie 90 minút)
Cena: 25 EUR

Objednať teraz
hnev

Centrum