Registrácia

Radi vás privítame v jednej z našich ambulancií. K registrácii u nás potrebujeme vyradenku, ktorú si môžete stiahnuť na našej stránke. Doručte ju prosím vášmu gynekológovi, ktorý je zo zákona povinný do 7 dní zaslať zdravotnú dokumentáciu do našej ambulancie. Potom sa môžete objednať na vyšetrenie k nám.