COVID 19 a gravidita

Nová infekcia koronavírusom (COVID-19), ktorá sa tiež nazýva SARS-CoV-2, je celosvetovým núdzovým stavom v oblasti verejného zdravia. Prvý prípad pneumónie COVID-19 bol hlásený vo Wu-chane v provincii Chu-pej v Číne v decembri 2019 a infekcia sa rýchlo rozšírila do zvyšku Číny a celého sveta. Dnes je postihnutých viac ako 150 krajín sveta.

COVID-19 sa šíri kvapôčkovou infekciou a priamym kontaktom. 

Najčastejšie hlásené príznaky sú horúčka a suchý kašeľ. Dodnes neexistuje dôkaz o tom, že by boli tehotné ženy náchylnejšie na infekciu COVID – 19 ako ostatná časť populácie. 

Tehotná žena sa drží za brucho
Sú tehotné ženy viac ohrozené coronavírusom? fotoadobestock

V súčasnosti existujú len obmedzené údaje o vplyve infekcie COVID-19 na tehotnú ženu. Pri ťažších stavoch, ktoré môžu byť sprevádzané vírusovou pneumóniou je zvýšené riziko predčasného pôrodu, rastovej retardácie plodu. U väčšiny infikovaných žien sa však infekcia prejavuje miernymi symptómami podobnými chrípke. 

Tehotné ženy s podozrením / pravdepodobnou infekciou COVID-19 alebo ženy s potvrdenou infekciou, ktoré sú asymptomatické alebo sa zotavujú z mierneho ochorenia, by sa mali monitorovať pomocou ultrazvuku každých 14 dní.  Taktiež by malo byť u nich realizované Dopplerovské vyšetrenie ciev pupočníka, ako aj kontrola objemu plodovej vody. 

V súčasnosti nie je isté, či existuje riziko prenosu infekcie z matky na dieťa. Taktiež nie je potvrdené zvýšené riziko potratov.

Súčasné výskumy nepotvrdili zvýšený výskyt malformácie plodu pri ochorení matky vírusom COVID-19. Takisto nebolo potvrdené žiadne úmrtie tehotnej ženy v súvislosti s vírusom.

Dojčenie a COVID-19

Prítomnosť vírusu taktiež nebola potvrdená v materskom mlieku a samotné dojčenie neprináša potenciálne riziko prenosu ochorenia na dieťa. Hlavné riziko pri dojčení je prenos cez tesný kontakt medzi matkou a dieťaťom formou kvapôčkovej infekcie. Je na diskusiu zvážiť riziká a benefity dojčenia pri každej matke individuálne. 

V rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti sa v nemocniciach vytvárajú samostatne oddelené pôrodné boxy, ako aj popôrodné lôžka pre infikované ženy. 

Kontakty: Infolinka koronavírus 0800 221 234, e-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk

Dievčatko bozkáva brucho tehotnej mame
Teší sa na sestru foto: unsplash