O nás

Centrum sme založili v roku 2013. V moderných a zrekonštruovaných priestoroch vám ponúkame komplexnú, špecializovanú starostlivosť v odbore gynekológia-pôrodníctvo.
Pretože si vážime vašu dôveru, rozšírili sme služby v roku 2015 do dvoch ambulancií. Našim cieľom je realizovať víziu kvalitnej odbornej starostlivosti a vysoko citlivého prístupu.
Na základe skúsenosti vieme, že veľa ženských ochorení je psycho-somatických. Pre nás lekárov je podstatné akceptovanie vašej osobnosti a vypočutie si vašich problémov.
Odbornou starostlivosťou a citlivým prístupom chceme v našom centre spolu hájiť pro-life postoj. Podporujeme život, ktorý vnímame ako dar a rodinu, ktorá je základom zdravej spoločnosti. Našou ambíciou je postupne rozširovať služby a ponúknuť vám komplexnú starostlivosť.
Názov Feminatal sme zmenili na Feminatal+, to preto, že sme rozšírili aj naše služby. K odbornej starostlivosti sme pridali prírodnú kozmetiku a čaje nielen pre tehotné ženy.
Receptúry značky Feminatal+ sme tvorili s poprednými odborníkmi z oblasti kozmetológie a farmácie. Majú v sebe ženskosť a energiu prírody. Príroda nás lieči, to vedeli veľmi dobre aj naši starí rodičia.

MUDr. Andrej Karkalík, PhD. Odborný garant

Štúdium Lekárskej fakulty Univerzity Komenského som absolvoval v roku 2000. Atestoval som v roku 2008 v odbore Gynekológia a pôrodníctvo. Pôsobil som na viacerých pracoviskách doma i v zahraničí. 1 a ½ roka som pracoval v Afrike v rámci programu Prof. Krčméryho. Počas mojej odbornej pôsobnosti som absolvoval viacero školení a kongresov v Poľsku, Grécku, Českej Republike, Taliansku zameraných na 3D/4D ultrazvuk, diagnostiku vývojových defektov srdca, maternofetálnu medicínu.

Mojim cieľom je priniesť pacientkam nadštandardný, vysoko odborný a najmä ľudský prístup. V roku 2013 som založil toto centrum, kde rozvíjam tieto ciele.