O nás

Centrum som založil v roku 2013. V moderných a zrekonštruovaných priestoroch Vám spolu s mojím tímom ponúkam komplexnú, špecializovanú starostlivosť v odbore gynekológia-pôrodníctvo. Vďaka Vašej podpore a stúpajúcemu nárastu pacientiek som sa rozhodol rozšíriť pôsobnosť v roku 2015 do dvoch ambulancií. Mojim cieľom je realizovať víziu, ktorej verím že bude prospešná a prijatá práve Vami – našimi pacientkami.

Na základe skúsenosti si dovolím tvrdiť, že veľa ženských ochorení je psycho-somatických. Preto vypočutie Vašich problémov a akceptácia Vašej osobnosti je pre mňa ako lekára kľúčová. Odbornou starostlivosťou a citlivým prístupom chcem v našom centre spolu s kolegami hájiť Pro-Life postoj. Podporovať život, ktorý vnímam ako dar a rodinu, ktorá je základom zdravej spoločnosti.

Mojou ambíciou je postupne rozširovať služby a ponúknuť Vám komplexnú starostlivosť. Preto som sa rozhodol Feminatal rozšíriť o malé +. To plus sme pripravili pre Vás, predstavuje úplne nové produkty vytvorené samotnou prírodou. Príroda nás lieči, to vedeli veľmi dobre aj naši starí rodičia. Dovoľte mi predstaviť kolekciu čajov a krémov, ktoré majú v sebe ženskosť a sú navrhnuté pre Vás. Verím, že budú vhodným každodenným doplnkom prírodnej starostlivosti.

MUDr. Andrej Karkalík, PhD.

Pro-life

MUDr. Andrej Karkalík

Odborný garant

Štúdium Lekárskej fakulty Univerzity Komenského som absolvoval v roku 2000. Atestoval som v roku 2008 v odbore Gynekológia a pôrodníctvo. Pôsobil som na viacerých pracoviskách doma i v zahraničí. 1 a ½ roka som pracoval v Afrike v rámci programu Prof. Krčméryho. Počas mojej odbornej pôsobnosti som absolvoval viacero školení a kongresov v Poľsku, Grécku, Českej Republike, Taliansku zameraných na 3D/4D ultrazvuk, diagnostika vývojových defektov srdca, maternofetálnu medicínu.

Mojim cieľom je priniesť pacientkam nadštandardný, vysokoodborný a najmä ľudský prístup, preto som v roku 2013 založil centrum Feminatal.

MuDr. Andrej Karkalík