10 dôvodov na absolvovanie predpôrodnej prípravy

Tehotenstvo je často vzrušujúce a radostné obdobie. Niekedy však toto vzrušenie môže priniesť obavy z nosenia a pôrodu dieťaťa, najmä pre prvorodičky. So správnym vedením, vzdelávaním a podporou sa však tieto obavy dajú zmierniť. Práve preto môžu byť kurzy predpôrodnej prípravy veľmi prospešné. 

1. Odborné vedenie pod dohľadom skúsených a vzdelaných pôrodných asistentiek

V dnešnej dobe je veľmi jednoduché dostať sa k informáciám, avšak dôležitejšie je dostať sa k relevantným alebo dobrým informáciám. na internete sa o pôrode môžete dozvedieť všeličo a najmä ak informácie sú vytrhnuté z kontextu alebo neúplné, môžu budúcu rodičku znepokojiť. Psychofyzická príprava je pod vedením pôrodných asistentiek, ktoré okrem faktov a teórie sa podelia s Vami aj o množstvo príkladov z praxe.

2. Získajte sebadôveru, majte lepší výsledok

Bolo preukázané, že vzdelávanie o pôrode znižuje strach a úzkosť a zároveň zvyšuje sebadôveru nastávajúcich mamičiek. Tehotná žena získa väčšiu psychickú pohodu, čo je dôležité pre budúcu mamičku ako aj pre dieťatko. Žena už vie, čo od pôrodu môže očakávať, aj ako sa na tento čas môže postupne pripravovať. Mnohé štúdie uvádzajú, že účasť na predpôrodných kurzoch môže znížiť mieru nepriaznivých výsledkov pôrodu, ako je neúspešná indukcia a neplánovaný cisársky rez. Predpokladá sa, že je to vďaka zvýšeným vedomostiam a zručnostiam žien, ktoré sa zúčastňujú na predpôrodných kurzoch.

3. Ďalšie informácie o tehotenstve a prenatálnej starostlivosti

Mnohé kurzy prípravy na pôrod sa zaoberajú nielen pôrodom a narodením dieťaťa. Dozviete sa o tom, ako sa vaše telo mení v priebehu tehotenstva. Dozviete sa tiež, ako sa starať o seba a svoje dieťa počas tehotenstva. Váš vedúci kurzu bude mať cenné poznatky o tom, ako mať zdravé tehotenstvo, čo súvisí s prípravou na bezpečný a bezproblémový pôrod.

4. Pochopenie štádií pôrodu

Veľká časť úzkosti a strachu sprevádzajúcich tehotenstvo a pôrod pochádza z toho, že neviete, čo môžete očakávať, keď sa pôrod začne. Na kurze predpôrodnej prípravy sa dozviete o štádiách pôrodu, aby ste vedeli, čo môžete očakávať.

5. Zvládanie pôrodných bolestí

Vďaka príprave sa môžete naučiť rôzne alternatívne postupy na zvládanie pôrodnej bolesti. Od odborníkov sa dozviete dostupné možnosti a v prípade doplňujúcich otázok alebo nejasností máte šancu na zodpovedanie všetkých Vašich otázok v diskusii.

6. Zistite, aké sú vaše pôrodné preferencie

Veľkým prínosom predpôrodných kurzov je spoznávanie rôznych aspektov pôrodu. Keď budete mať úplný prehľad o všetkých možných spôsoboch, môžete sa rozhodnúť, čo bude vyhovovať práve vám. Inštruktorka kurzu môže venovať čas na hodine tomu, aby ste svoje pôrodné preferencie spísali do písomnej podoby, keď pôjdete do nemocnice, čo sa často nazýva pôrodný plán. Ak tomu nevenujete čas na hodine, môžete aj tak požiadať o usmernenie, ako si plán zostaviť.

Ďalšou súčasťou tvorby pôrodného plánu je diskusia o možnostiach, ktoré sú k dispozícii na zvládnutie bolesti počas pôrodu. Naučíte sa nielen dýchacie a relaxačné techniky, ale váš inštruktor vás môže oboznámiť aj s výhodami a nevýhodami rôznych metód vrátane liekov proti bolesti, ako sú epidurálne blokády.

Príprava pôrodného plánu

7. Získajte náskok v popôrodnej starostlivosti a starostlivosti o novorodenca

Hoci kurzy sú zamerané predovšetkým na to, čo sa deje pred pôrodom a počas neho, pravdepodobne sa dozviete aj niekoľko informácií o tom, čo sa deje po ňom. Inštruktor vám môže poskytnúť cenné informácie o popôrodnej starostlivosti o seba, ako aj o starostlivosti o novorodenca.

8. Praktická ukážka

Lepšie raz vidieť ako dvakrát počuť. Praktické ukážky sa nám lepšie vryjú do pamäte a lepšie nám približujú aktuálnu situáciu. V rámci prípravy na pôrod býva aj praktická ukážka starostlivosti o novorodenca a správnej manipulácie, kúpanie, prebaľovanie, a informácie , aké vyšetrenia čakajú bábätko.

9. Koordinácia s tímom starostlivosti

Predpôrodná príprava je skvelou príležitosťou ako do prežívania tehotenstva zapojiť viac aj svojho partnera. Spoločným zúčastnením sa kurzu už pred pôrodom budujete tím a spoluprácu. Vďaka poznaniu priebehu pôrodu a jeho štádií je vyššia pravdepodobnosť Vašej spolupráce aj s odborníkmi na sále, keď už nastane čas Vášho pôrodu, čo zvyšuje pravdepodobnosť lepšej koordinácie a priebehu pôrodu.

10. Diskusia

Okrem získania nových vedomostí máte šancu a priestor na zodpovedanie Vašich otázok týkajúcich sa tehotenstva alebo samotného pôrodu a to práve od vzdelaných ľudí s bohatými skúsenosťami z praxe.