Správna manipulácia s dieťatkom je základ

PhDr. Daniela Čunčíková, PhD. – odborníčka v detskej fyzioterapii a zároveň garantka a mentorka diagnostiky psychomotorického vývoja na SR. Má za sebou ukončené doktorandské štúdium v odbore fyzioterapia a viac ako 20 ročnú prax s fyziologickými, patologickými a predčasne narodenými novorodencami. Absolvovala niekoľko odborných kurzov, získala certifikácie napr. aj z Vojtovej metódy a venuje sa kineziologickej diagnostike dieťaťa. Aktívne sa zúčastňuje domácich aj zahraničných odborných konferencií. Okrem praxe vo fyzioterapii detského pacienta je tiež VŠ pedagógom v odbore fyzioterapia a autorkou domácich aj zahraničných publikácií v odborných periodikách.

V Centre Feminatal+ vedie workshop Starostlivosť o dieťatko, správna manipulácia, hrou k správnemu vývinu, ako aj Individuálnu hodinu s profesionálnou detskou fyzioterapeutkou určenú pre dieťatko s doprovodom.

Najdôležitejšie obdobie vo vývoji dieťaťa

Dlhých 9 mesiacov mamička čaká na vytúžené bábätko. A keď to konečne príde je dôležite vedieť, čo je pre neho z hľadiska psychomotorického vývoja dôležité. Možno mamička v tehotenstve  absolvovala predpôrodný kurz, ktorý ju pripravil na pôrod. Ale na prvé dni, týždne, mesiace s bábätkom ju už nepripravil nikto. Pritom prvý rok života dieťatka je z hľadiska celého vývoja človeka ten najdôležitejší

Bohužiaľ väčšina mamičiek nemá dostatok informácií o správnom motorickom vývoji dieťatka, ako ho môže ovplyvniť správnou / nesprávnou manipuláciou, čo môže nevedomky pokaziť a naopak ako sa dá  cieleným prístupom k motorike dieťa podporiť jej správny vývoj.  Motorická ontogenéza človeka – posturálny a pohybový vývoj dieťa je geneticky zakódovaný a determinovaný. Každé dieťatko má vrodený iný pohybový program. Na dobrom začiatku závisí všetko.  U dieťatka vzniká motorický vývoj  bez tréningu , automaticky, na základe motivácie . Aby prebehal tento vývoj správnefyziologicky musia byť splnené určité kritériá. Sú to: zrak – optické kritérium, sluch – akustické kritérium, čuch – olfaktorické kritérium a dotyk – taktilné kritérium. 

Kľúčová motivácia

V neposlednom rade má významný vplyv na vývoj dieťatka už spomínaná motivácia. Od motivácie závisí cielená motorika –  cielený pohyb, ktorý vykonáva dieťatko. Rodič by mal mať znalosti o tom aký pohyb, v ktorom týždni, prípadne mesiaci by malo ich dieťatko ovládať.  Akú polohu trupu by malo vedieť zaujať. Novorodenec spočiatku komunikuje s matkou prostredníctvom čuchu a plaču

Každé dieťatko je po narodení asymetrické v polohe na bruchu aj chrbte. Táto asymetria by mala postupne prejsť do symetrie a to najneskôr do ukončeného 3 mesiaca veku dieťaťa. O asymetriu môže ísť vtedy, keď: dieťatko spí alebo spontánne leží vždy na jednu stranu častejšie, je pre neho náročné, nechce pretočiť hlavičku na opačnú stranu a rodič si môže všimnúť po čase, že hlavička dieťaťa sa na jednej strane splošťuje. Pri ťažšej asymetrii si môžeme všimnúť aj asymetriu v oblasti tváre – jedno očko je privreté, druhé je väčšie, tiež jedno líčko sa môže zdať väčšie. Takéto dieťatko môže mať problém aj s prehĺtaním a jeden ústny kútik môže byť poklesnutý.

Dopady nesprávnej / správnej manipulácie na dieťa

Dieťatko, s ktorým sa nesprávne manipuluje môže byť nespokojné, plačlivé, má pretrvávajúce bolesti bruška a celkovo zlé prospievanie do budúcna. Následky ho potom môžu sprevádzať celý život. A to v podobe chybného držania tela, tieto deti môžu mať nesprávnu funkciu vnútorných orgánov, prípadne duševné problémy. Tie sa najčastejšie prejavujú nervozitou, poruchou pozornosti alebo ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) a problémami pri učení. Naopak, ak sa s dieťatkom manipuluje od jeho narodenia správne, výrazne sa znižuje možnosť vyššie spomenutých rizikových faktorov.

Správnou manipuláciou  s dieťatkom a znalosťou  psychomotorického vývoja rodič podporí dobré prospievanie, čo dieťa zúročí aj v budúcnosti  v podobe nižšej pravdepodobnosti bolestí chrbta a kĺbov aj v dospelom veku, v nižšej pravdepodobnosti vzniku skoliózy u detí a tiež v prevencii vzniku výrazného plochonožia. Tiež sa znižuje pravdepodobnosť úrazov u športovcov. 

Čím skôr, tým lepšie

V zásade platí, čo sa podarí upraviť a odstrániť vďaka správnej manipulácii a stimulácii u dieťatka do jedného roka, to bude v poriadku aj v ďalších rokoch, v budúcnosti. Čo sa naopak nepodarí odstrániť alebo sa u dieťatka nezachytí do jedného roka, to bude dieťa sprevádzať aj naďalej a prejaví sa to pri záťažových situáciách ako je napríklad akcelerácia rastu, puberta, nástup do školy, u žien tehotenstvo a pôrod , prípadne pri  vrcholovom športe. V zásade platí: „ Čím skôr sa prípadná odchýlka v psychomotorickom vývoji odstráni, ideálne do 4 mesiaca veku dieťaťa, tým lepšie. “ Na základe vyššie uvedených faktov sa odporúča kontrola dieťatka fyzioterapeutom z preventívnych dôvodov. Prevencia je vždy jednoduchšia cesta ako liečba už vzniknutých komplikácií.