Významná úloha jódu v tehotenstve

Jód je nevyhnutný pre tvorbu hormónov štítnej žľazy a normálny vývoj nervového systému. Ukladá sa v štítnej žľaze a hrá veľmi dôležitú rolu pri vývine plodu počas tehotenstva. Až približne 60 % tehotných žien však nespĺňa odporúčaný príjem WHO (World Health organization). 

Dôležitosť príjmu jódu v tehotenstve

Tehotenstvo je spojené s hlbokými zmenami funkcie štítnej žľazy a tým aj potrebou jódu. Hlavné zmeny funkcie štítnej žľazy počas tehotenstva sú spôsobené zvýšenými požiadavkami plodu na hormóny štitnej žlazy počas celého vývoja v gravidite. Zvýšenú potrebu hormónov je možné uspokojiť len proporcionálne zvýšenou produkciou hormónov, ktorá u inak zdravých žien priamo závisí od dostupnosti jódu v potrave.

Koľko jódu je potrebné prijať?

Nedostatok jódu počas tehotenstva sa zvyčajne stáva významným, keď príjem jódu klesne pod 100 mg denne. Najnovšia odporúčaná diéta pre tehotné a dojčiace ženy je 250 mg denne.

Následky nedostatku jódu na plod

V podmienkach nedostatku jódu môže nastať poškodenie štítnej žľazy už aj v ranných štádiách vývinu štítnej žľazy plodu. Zhoršenie dostupnosti hormónov štítnej žľazy počas kritických období vývoja mozgu môže viesť k poškodeniu mozgu, ktorý je spojený s mentálnou retardáciou – kretenizmom dieťaťa. Nedostatok jódu je jednou z najčastejších príčin mentálnej retardácie u detí, ktorej by sa dalo ľahko predísť a odstrániť ju adekvátnou suplementáciou jódu. 

Ako doplniť zvýšenú potrebu jódu?

Najvhodnejší preventívny a terapeutický postup je systematicky zvyšovať prísun jódu čo najskôr počas tehotenstva a pokračovať aj po pôrode, najmä u matiek, ktoré dojčia. Dá sa to dosiahnuť použitím jodizovanej soli v strave alebo multivitamínom. Ľudské telo jód neprodukuje, preto ho musíme prijímať prostredníctvom stravy a v tehotenstve a v čase dojčenia teda aj s vyšším prísunom. Najbohatšie zastúpenie jódu v potravinách nájdeme v morských rybách a jodizovanej soli.