Preeklampsia – ochorenie, ktoré ohrozuje matku aj dieťa

Preeklampsia je závažný stav vznikajúci po 20 týždni gravidity, ktorý postihuje 3 – 5 % tehotných žien. Včasná diagnostika umožňuje toto život ohrozujúce ochorenie riešiť ešte pred jeho závažnými klinickými prejavmi. Pri peeklampsii dochádza ku zmenám v cievnom systéme placenty a orgánov matky, čo môže viesť k zmene funkcií placenty, následnému poškodeniu dieťatka a orgánovému poškodeniu u matky. Neliečená preeklampsia môže skončiť úmrtím matky a aj dieťaťa.

Prejavy preeklampsie

Typickým prejavom ochorenia je zvýšený krvný tlak a prítomnosť bielkoviny v moči. Ďalšie symptómy môžu byť veľmi pestré, ale zároveň sú aj veľmi nešpecifické. Veľakrát sa zhodujú s bežnými sprievodnými javmi tehotenstva (napríklad nevoľnosť, dominujúca bolesť hlavy, nárast hmotnosti a opuch končatín alebo tváre) a aj z tohto dôvodu býva ťažko identifikovateľná.

Preeklampsia je na celom svete jednou z hlavných príčin morbidity a mortality matky alebo plodu.

Diagnostika preeklampsie

Preeklampsiu je možné zistiť na základe opakovane nameraného vysokého krvného tlaku (140/90) matky, prítomnosťou bielkovín v moči, ostatnými zmenami laboratórnych hodnôt pri poškodení jednotlivých orgánov matky (poškodenie pečene,obličiek), neurologické komplikácie, hematologické komplikácie alebo utero-placentárna dysfunkcia (rastová retardácia plodu, abnormálny doppler v pupočníkovej cieve.). V súčastnosti je trendom skorá diagnostika preeklampsie už v 1. trimestri gravidity. U matky sa realizuje screening jednoduchým odberom krvi.

Rizikové skupiny

K rizikovým faktorom patrí vek matky, výskyt preeklampsie v predchádzajúcej gravidite, obezita, diabetes, častejšia je u matiek prvorodičiek.