Gestačná cukrovka v tehotenstve

Nález hyperglykémie, ktorá je prvýkrát zachytená v gravidite je označovaný ako gestačný diabetes mellitus (GDM). GDM predstavuje 1 zo 4 hlavných typov cukrovky. Tento typ poruchy po pôrode mizne a glukózová tolerancia sa vracia späť k norme. Jej trvanie je limitované počas niekoľkých týždňov, mesiacov v gravidite. Vzniká typicky v 2. – 3. trimestri gravidity,  predstavuje zvýšené riziko pre matku aj dieťa. Medzi rizikové faktory patrí vyšší vek ženy, výskyt cukrovky v rodine, GDM v predchádzajúcej gravidite, hypertenzia, pôrod dieťaťa nad 4000 g, a iné.

Gestačná cukrovka

Základným predpokladom metabolických zmien v priebehu gravidity je rastúca inzulínová rezistencia. Za zdroj inzulínovej rezistencie v gravidite je považovaná placenta. Mediátory a hormóny, ktoré sú vytvárané bunkami placenty, pôsobia proti inzulínu a sú najvyššie v druhom trimestri gravidity. Preto v tomto období sa najčastejšie diagnostikuje GDM u pacientok s predispozíciou k ochoreniu.

Táto diabetická porucha ovplyvňuje celý priebeh gravidity.  V rôznych štádiách gravidity môže negatívne ovplyvniť vývoj plodu a predstavuje riziko aj pre matku. Dôvodom týchto komplikácií je zvýšená hladina cukru v krvi. Typickou komplikáciou je pôrod veľkého plodudieťa trpí hypoglykémiou, má postihnuté vnútorné orgány – ide o diabetickú fetopatiu. K dôsledkom GDM patrí najmä výskyt obezity v detstve a dospelosti. U detí matiek s GDM sa častejšie vyskytuje aj metabolický syndróm a hypertenzia. Matky majú vyšší výskyt diabetu II. typu, vyššie riziko metabolického syndrómu a vyššie kardiovaskulárne riziko v neskoršom veku.

Prevencia – test glukózy

Je dôležité, aby sa gestačná cukrovka odhalila čo najskôr. V súčastnosti sa odporúča vykonávať opakovane diagnostický test glykémie z krvi matky už v 1. trimestri (odber krvi nalačno). Následne medzi 24. a 28. týždňom tehotenstva sa vykonáva tzv. OGTT test – (perorálny glukózový tolerančný test), ide o screeningové vyšetrenie, ktorým realizujeme záchyt rizikových matiek.  

Ak je gestačná cukrovka potvrdená, existuje niekoľko možností liečby. V niektorých prípadoch môže byť dostatočná zmena stravy a pravidelná fyzická aktivitaV iných prípadoch sa realizuje liečba inzulínom, ktorý pomáha korigovať hladiny glukózy v krvi. Každá tehotná žena s diagnózou GDM by mala byť sledovaná diabetológom a mala by mať realizovaný OGTT test 6 mesiacov po pôrode.