Tehotenstvo

  • diagnostika ranného štádia tehotenstva
  • preventívna starostlivosť o tehotné do 40. týždňa, poradenstvo, CTG monitoring
  • zabezpečenie špeciálnych vyšetrení tehotných na včasnú diagnostiku vrodených vývojových chýb plodu (odber krvi, ultrazvukové vyšetrenie, odber plodovej vody)
  • spolupráca so štátnymi zariadeniami na doriešenie tehotenských ochorení a komplikácii.
  • 3D/4D ultrazvuk plodu
  • morfológický ultrazvuk
Feminatal - Tehotenstvo
Feminatal - Tehotenstvo