Správna manipulácia a starostlivosť o dieťatko, hrou k správnemu vývinu

Workshop Starostlivosť o dieťatko je určený pre páry, ale aj pre jednotlivcov. V cene je zahrnutý aj vstup pre partnera.

Na našom workshope sa pod vedením PhDr. Daniely Čunčíkovej, PhD., ktorá je odborníčkou v detskej fyzioterapii a zároveň garantkou a mentorkou diagnostiky psychomotorického vývoja na SR naučíte:

  • ako s novorodencom manipulovať, ako ho správne polohovať, nosiť, dvíhať
  • ako sa s dieťatkom od narodenie cielene hrať a ako mu to pomôže v psychomotorickom vývoji
  • v rámci teoretickej časti Vás oboznámim s vývojovými štádiami dieťatka
  • vysvetlíme Vám ako môže posturálna asymetria ovplyvniť dieťatko aj v ďalších rokoch života

Termín: 10.6.2024

Trvanie: 17:00 – 20:00 hod hod
Cena: 65 EUR (vstup aj pre partnera)

Objednať teraz
novorodenec

Centrum